Results are available at a quick glance. Scandic Hotels Group AB owns and operates a chain of hotels. ","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-intar-ryssland/"},{"d":"2008-09-04","n":"Scandic skänker vattenmiljoner till hållbarhets­arbete – Inrättar ny fond för att bidra till en bättre värld","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-skanker-vattenmiljoner-till-hallbarhetsarbete-inrattar-ny-fond-for-att-bidra-till-en-battre-varld-2/"},{"d":"2008-02-20","n":"Scandic etablerar sig med nyrenoverat hotell i centrala Östersund","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-etablerar-sig-med-nyrenoverat-hotell-i-centrala-ostersund/"},{"d":"2008-09-03","n":"Fortsatt lönsam tillväxt för Scandic – Resultat för perioden januari – juni 2008","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/fortsatt-lonsam-tillvaxt-for-scandic-resultat-for-perioden-januari-juni-2008-2/"},{"d":"2008-03-19","n":"Ännu en milstolpe i miljösatsningen: Nu slopar Scandic flaskvattnet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/annu-en-milstolpe-i-miljosatsningen-nu-slopar-scandic-flaskvattnet-2/"},{"d":"2008-06-12","n":"Scandic täcker vit fläck på sin Sverigekarta genom nybygge i Karlskrona","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/scandic-tacker-vit-flack-pa-sin-sverigekarta-genom-nybygge-i-karlskrona-2/"},{"d":"2008-03-26","n":"Helena Nilsson ny informationsdirektör på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/helena-nilsson-ny-informationsdirektor-pa-scandic/"},{"d":"2008-03-12","n":"Välkänt Göteborgshotell byggs till på höjden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/valkant-goteborgshotell-byggs-till-pa-hojden/"},{"d":"2008-04-24","n":"Hållbara möten nästa miljösatsning för Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2008/hallbara-moten-nasta-miljosatsning-for-scandic/"},{"d":"2007-10-18","n":"Ännu ett nytt hotell för Scandic: Scandic tar över Wallin Hotel i centrala Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/annu-ett-nytt-hotell-for-scandic-scandic-tar-over-wallin-hotel-i-centrala-stockholm/"},{"d":"2007-10-15","n":"Efter 3 år som världens första miljömärkta hotellkedja: Scandic leder hotellbranschens miljöarbete med nya mål","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/efter-3-ar-som-varldens-forsta-miljomarkta-hotellkedja-scandic-leder-hotellbranschens-miljoarbete-med-nya-mal/"},{"d":"2007-05-23","n":"Martin Creydt blir ny Sverigechef på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/martin-creydt-blir-ny-sverigechef-pa-scandic/"},{"d":"2007-01-24","n":"Scandic växer i Sverige","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-vaxer-i-sverige-2/"},{"d":"2007-11-07","n":"Hotellgästernas röster avgörande när Scandic renoverar 2 000 rum","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/hotellgasternas-roster-avgorande-nar-scandic-renoverar-2-000-rum/"},{"d":"2007-12-07","n":"Scandic öppnar nytt hotell i hamnstaden Bodö i Norge","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-hamnstaden-bodo-i-norge/"},{"d":"2007-01-15","n":"Scandic stödjer handikappidrott","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-stodjer-handikappidrott/"},{"d":"2007-11-15","n":"Scandic vann stort miljöpris på designmässan SLEEP i London","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-vann-stort-miljopris-pa-designmassan-sleep-i-london-2/"},{"d":"2007-11-15","n":"Scandic öppnar i danska staden Vejle","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-oppnar-i-danska-staden-vejle/"},{"d":"2007-11-27","n":"Scandic öppnar nytt hotell på Forus i Stavanger","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-oppnar-nytt-hotell-pa-forus-i-stavanger-2/"},{"d":"2007-11-19","n":"Nevio Sagberg blir chef för affärsutveckling på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/nevio-sagberg-blir-chef-for-affarsutveckling-pa-scandic/"},{"d":"2007-04-26","n":"Idag blir Scandic åter nordiskt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/idag-blir-scandic-ater-nordiskt/"},{"d":"2007-10-08","n":"Scandic bygger nytt hotell i Berlin med 572 rum","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-bygger-nytt-hotell-i-berlin-med-572-rum/"},{"d":"2007-06-07","n":"Scandic expanderar och bygger nytt hotell i Örnsköldsvik","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-expanderar-och-bygger-nytt-hotell-i-ornskoldsvik/"},{"d":"2007-11-23","n":"Scandic vann ”Best CSR Programme” på Hospitality Awards i Paris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-vann-best-csr-programme-pa-hospitality-awards-i-paris/"},{"d":"2007-10-12","n":"Scandic bygger nytt 400-rums hotell i Kista","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-bygger-nytt-400-rums-hotell-i-kista/"},{"d":"2007-03-06","n":"Scandic vinner prestigefyllt miljöpris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-vinner-prestigefyllt-miljopris/"},{"d":"2007-10-02","n":"Scandic på plats igen i Sønderborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-pa-plats-igen-i-sonderborg-2/"},{"d":"2007-11-26","n":"Nya Scandic rustar inför kraftfull expansion","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/nya-scandic-rustar-infor-kraftfull-expansion/"},{"d":"2007-06-28","n":"Scandic säljer hotellfastigheterna Hasselbacken och Alvik","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-saljer-hotellfastigheterna-hasselbacken-och-alvik/"},{"d":"2007-09-05","n":"Scandic fortsätter att handikappanpassa sina hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/scandic-fortsatter-att-handikappanpassa-sina-hotell-2/"},{"d":"2007-11-15","n":"Välkänt Stockholmshotell blir Scandic Norra Bantorget","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/valkant-stockholmshotell-blir-scandic-norra-bantorget/"},{"d":"2007-07-16","n":"10 års miljöarbete har givit resultat: Scandic har minskat koldioxidutsläppen per hotellnatt med 30%","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/10-ars-miljoarbete-har-givit-resultat-scandic-har-minskat-koldioxidutslappen-per-hotellnatt-med-30/"},{"d":"2007-05-24","n":"Thomas Engelhart blir ansvarig för Commercial Operations på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2007/thomas-engelhart-blir-ansvarig-for-commercial-operations-pa-scandic/"},{"d":"2006-08-09","n":" HILTON UNDERSÖKER ALTERNATIV FÖR VARUMÄRKET SCANDIC  HILTON FÖRVÄNTAS ERBJUDA 10 HOTELL TILL FÖRSÄLJNING I EUROPA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/%ef%82%b7-hilton-undersoker-alternativ-for-varumarket-scandic-%ef%82%b7-hilton-forvantas-erbjuda-10-hotell-till-forsaljning-i-europa/"},{"d":"2006-03-07","n":"Scandic skippar skadliga jätteräkor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/scandic-skippar-skadliga-jatterakor/"},{"d":"2006-05-12","n":"Anrikt hotell i Gävle öppnar igen efter omfattande brand","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/anrikt-hotell-i-gavle-oppnar-igen-efter-omfattande-brand-2/"},{"d":"2006-12-01","n":"Scandic fortsätter att handikappanpassa sina hotell i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/scandic-fortsatter-att-handikappanpassa-sina-hotell-i-norden-2/"},{"d":"2006-11-01","n":"Scandic förvärvar hotellfastigheten Hasselbacken","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/scandic-forvarvar-hotellfastigheten-hasselbacken/"},{"d":"2006-03-23","n":"Scandic i omfattande hälsosatsning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2006/scandic-i-omfattande-halsosatsning-2/"}], Scandic kommenterar marknadsläge och pågående hyresförhandlingar, Scandic kommenterar marknadsutvecklingen och pågående hyresförhandlingar, Scandic tar över hotell vid Stockholm Arlanda Airport, Ersättning till ledamöter i styrelsen och dess utskott. Scandic työllistää 18 000 tiimiläistä. Since 1.1.7, types can also be arearange, areasplinerange and columnrange. ","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-hotels-group-ab-publ-ersatter-even-frydenberg-som-vd-och-koncernchef-med-jens-mathiesen-i-samband-med-detta-kommenterar-scandic-den-finansiella-utvecklingen-for-det-fjarde-kvartalet/"},{"d":"2019-07-10","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2019/"},{"d":"2019-08-07","n":"Scandic återöppnar ikoniskt hotell- och eventcenter i Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/scandic-ateroppnar-ikoniskt-hotell-och-eventcenter-i-kopenhamn/"},{"d":"2018-11-09","n":"Scandic öppnar nytt hotell i Kiruna – ersätter befintligt på grund av stadsomvandling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-kiruna-ersatter-befintligt-pa-grund-av-stadsomvandling/"},{"d":"2018-05-28","n":"Scandic Hotels slutar helt med sugrör och cocktailpinnar av plast","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-slutar-helt-med-sugror-och-cocktailpinnar-av-plast/"},{"d":"2018-02-20","n":"Scandics bokslutskommuniké 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-bokslutskommunike-2017/"},{"d":"2018-04-26","n":"Scandics delårsrapport Q1 2018 – Ökat kostnads­fokus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-delarsrapport-q1-2018-okat-kostnads­fokus/"},{"d":"2018-03-23","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-3/"},{"d":"2018-01-30","n":"Unika samarbeten och ny app när Scandic lanserar nytt lojalitetsprogram","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/unika-samarbeten-och-ny-app-nar-scandic-lanserar-nytt-lojalitetsprogram/"},{"d":"2018-11-09","n":"Scandic tar över hotell i Molde","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-tar-over-hotell-i-molde/"},{"d":"2018-06-20","n":"Scandic avyttrar hotell i Björneborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-avyttrar-hotell-i-bjorneborg/"},{"d":"2018-02-12","n":"Inbjudan till presentation av Scandics bokslutskommuniké 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/inbjudan-till-presentation-av-scandics-bokslutskommunike-2017/"},{"d":"2018-02-16","n":"Vanessa Butani ny Director of Sustainable Business på Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/vanessa-butani-ny-director-of-sustainable-business-pa-scandic-hotels/"},{"d":"2018-10-04","n":"Scandic får bästa betyg inom HR – Lena Bjurner utnämnd till årets nordiska personaldirektör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-far-basta-betyg-inom-hr-lena-bjurner-utnamnd-till-arets-nordiska-personaldirektor/"},{"d":"2018-06-15","n":"Scandic Hotels utsett till en av Europas bästa arbetsplatser","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-utsett-till-en-av-europas-basta-arbetsplatser/"},{"d":"2018-03-22","n":"Ändrad segmentsrapportering från 1 januari, 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/andrad-segmentsrapportering-fran-1-januari-2018/"},{"d":"2018-07-10","n":"Scandic tecknar avtal för nytt hotell i Helsingfors","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-tecknar-avtal-for-nytt-hotell-i-helsingfors/"},{"d":"2018-08-22","n":"Scandic huserar 300 spelare i rullstolsbasket på ett hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-huserar-300-spelare-i-rullstolsbasket-pa-ett-hotell/"},{"d":"2018-04-19","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2018/"},{"d":"2018-10-17","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2018/"},{"d":"2018-12-10","n":"Scandic expanderar till München","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-expanderar-till-munchen/"},{"d":"2018-11-06","n":"Valberedning inför Scandics årsstämma 2019 utsedd och Frank Fiskers avgår från styrelsen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/valberedning-infor-scandics-arsstamma-2019-utsedd-och-frank-fiskers-avgar-fran-styrelsen/"},{"d":"2018-09-03","n":"Scandic inför totalstopp mot ägg från burhöns","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-infor-totalstopp-mot-agg-fran-burhons/"},{"d":"2018-10-25","n":"Scandics delårsrapport Q3 2018 – Fortsatt resultatförbättring","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-delarsrapport-q3-2018-fortsatt-resultatforbattring/"},{"d":"2018-03-27","n":"Scandic publicerar årsredovisning för 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-publicerar-arsredovisning-for-2017/"},{"d":"2018-01-19","n":"Scandics gäster kan nu donera hotellpoäng till Rädda Barnen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-gaster-kan-nu-donera-hotellpoang-till-radda-barnen/"},{"d":"2018-08-30","n":"Scandic avyttrar hotell i Kuopio","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-avyttrar-hotell-i-kuopio/"},{"d":"2018-02-27","n":"Scandics valberedning föreslår ny styrelse-ordförande och presenterar förslag till årsstämman","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-valberedning-foreslar-ny-styrelse-ordforande-och-presenterar-forslag-till-arsstamman/"},{"d":"2018-08-20","n":"Scandic Hotels går med i ITP för att hjälpa hotellbranschen uppnå hållbarhets­målen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-gar-med-i-itp-for-att-hjalpa-hotellbranschen-uppna-hallbarhetsmalen/"},{"d":"2018-02-13","n":"Scandic får tillgänglighetspris och inbjudan att tala vid FN-kontoret i Wien","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-far-tillganglighetspris-och-inbjudan-att-tala-vid-fn-kontoret-i-wien/"},{"d":"2018-01-16","n":"Scandic förutser lägre resultat för fjärde kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-forutser-lagre-resultat-for-fjarde-kvartalet/"},{"d":"2018-08-16","n":"Scandic Hotels öppnar Trondheims största hotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-oppnar-trondheims-storsta-hotell/"},{"d":"2018-05-03","n":"Scandic Hotels öppnar hotell på snabbväxande marknaden i norska Voss","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-oppnar-hotell-pa-snabbvaxande-marknaden-i-norska-voss/"},{"d":"2018-04-23","n":"Scandic öppnar hotell i Helsingborg hamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-oppnar-hotell-i-helsingborg-hamn/"},{"d":"2018-06-18","n":"Scandic stärker koncernledningen med strategisk kompetens inom digitalisering, varumärke och marknadsföring","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-starker-koncernledningen-med-strategisk-kompetens-inom-digitalisering-varumarke-och-marknadsforing/"},{"d":"2018-02-20","n":"Vagn Sørensen lämnar sitt uppdrag som ordförande och ledamot i Scandics styrelse","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/vagn-sorensen-lamnar-sitt-uppdrag-som-ordforande-och-ledamot-i-scandics-styrelse/"},{"d":"2018-11-15","n":"Scandic Hotels lanserar Scandic Friends Mastercard tillsammans med SEB Kort","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-hotels-lanserar-scandic-friends-mastercard-tillsammans-med-seb-kort/"},{"d":"2018-07-20","n":"Scandics delårsrapport Q2 2018 – Förbättrat resultat på samtliga marknader","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandics-delarsrapport-q2-2018-forbattrat-resultat-pa-samtliga-marknader/"},{"d":"2018-03-12","n":"Scandic upprättar program för företagscertifikat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/scandic-upprattar-program-for-foretagscertifikat/"},{"d":"2018-07-13","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2018/"},{"d":"2018-06-05","n":"Omprofileringen av Restels hotell till Scandic är nu helt genomförd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/omprofileringen-av-restels-hotell-till-scandic-ar-nu-helt-genomford/"},{"d":"2018-04-26","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2018/"},{"d":"2017-05-10","n":"Scandics delårsrapport för första kvartalet 2017 – Fortsatt stark underliggande tillväxt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2017-fortsatt-stark-underliggande-tillvaxt/"},{"d":"2017-10-11","n":"Valberedning inför Scandics årsstämma 2018 utsedd","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/valberedning-infor-scandics-arsstamma-2018-utsedd/"},{"d":"2017-04-25","n":"Scandic öppnar nytt hotell på Landvetter Airport i Göteborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-nytt-hotell-pa-landvetter-airport-i-goteborg/"},{"d":"2017-12-01","n":"Scandic Hotels arrangerade världens största blindlunch – siktar på Guiness-rekord","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-hotels-arrangerade-varldens-storsta-blindlunch-siktar-pa-guiness-rekord/"},{"d":"2017-02-14","n":"Inbjudan till presentation av Scandics bokslutskommuniké 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/inbjudan-till-presentation-av-scandics-bokslutskommunike-2016/"},{"d":"2017-10-18","n":"Scandic Hotels skriver avtal om drift av hotell i ikoniska Hamburger Börs i Åbo","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-hotels-skriver-avtal-for-drift-av-hotell-i-ikoniska-hamburger-bors-i-abo/"},{"d":"2017-11-28","n":"Siri Wikander blir ny Director of People Growth på Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/siri-wikander-blir-ny-director-of-people-growth-pa-scandic-hotels/"},{"d":"2017-01-19","n":"Scandic öppnar hotell vid Helsingfors flygplats – Blir det närmaste fristående hotellet för flygpassagerare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-hotell-vid-helsingfors-flygplats-blir-det-narmaste-fristaende-hotellet-for-flygpassagerare/"},{"d":"2017-10-25","n":"Scandic och Live Nation samarbetar för att erbjuda unika musikupplevelser","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-och-live-nation-samarbetar-for-att-erbjuda-unika-musikupplevelser/"},{"d":"2017-06-21","n":"Scandic förvärvar Restels hotellportfölj och blir ledande hotelloperatör i Finland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-forvarvar-restels-hotellportfolj-och-blir-ledande-hotelloperator-i-finland/"},{"d":"2017-11-14","n":"Scandic Hotels utsett till Danmarks bästa arbetsplats","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-hotels-utsett-till-danmarks-basta-arbetsplats/"},{"d":"2017-06-22","n":"Scandics vd & koncernchef Frank Fiskers belönad med prestigefyllt ledarskapspris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-vd-koncernchef-frank-fiskers-belonad-med-prestigefyllt-ledarskapspris/"},{"d":"2017-11-02","n":"Scandic Hotels finalist i European Diversity Awards","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-hotels-finalist-i-european-diversity-awards/"},{"d":"2017-12-05","n":"Finska konkurrensmyndigheten godkänner Scandic Hotels förvärv av Restel förutsatt att vissa villkor uppfylls","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/finska-konkurrensmyndigheten-godkanner-scandic-hotels-forvarv-av-restel-forutsatt-att-vissa-villkor-uppfylls/"},{"d":"2017-07-20","n":"Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2017 – Stark tillväxt i ett mycket aktivt kvartal","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2017-stark-tillvaxt-i-ett-mycket-aktivt-kvartal/"},{"d":"2017-10-16","n":"Thomas Engelhart lämnar Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/thomas-engelhart-lamnar-scandic-hotels/"},{"d":"2017-06-30","n":"Scandic öppnar hotell i anrika Helsingfors järnvägsstation","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-hotell-i-anrika-helsingfors-jarnvagsstation/"},{"d":"2017-10-26","n":"Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2017 – Solid utveckling av försäljning och resultat","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2017-solid-utveckling-av-forsaljning-och-resultat/"},{"d":"2017-10-20","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2017/"},{"d":"2017-04-19","n":"Scandic publicerar årsredovisning för 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-publicerar-arsredovisning-for-2016/"},{"d":"2017-11-22","n":"Förlängd granskning av förvärvet av Restels hotellverksamhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/forlangd-granskning-av-forvarvet-av-restels-hotellverksamhet/"},{"d":"2017-02-09","n":"Even Frydenberg ny VD & koncernchef för Scandic – efterträder Frank Fiskers som lämnar efter åtta år","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/even-frydenberg-ny-vd-koncernchef-for-scandic-eftertrader-frank-fiskers-som-lamnar-efter-atta-ar/"},{"d":"2017-12-04","n":"Scandic återtar The Mayor i hjärtat av Århus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-atertar-the-mayor-i-hjartat-av-arhus/"},{"d":"2017-09-01","n":"Stockholms senaste hotelltillskott Downtown Camper uppmuntrar till äventyr och hållbar livsstil","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/stockholms-senaste-hotelltillskott-downtown-camper-uppmuntrar-till-aventyr-och-hallbar-livsstil/"},{"d":"2017-10-19","n":"Beslut om eftertaxering i Finland avseende beskattningsår 2008","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/beslut-om-eftertaxering-i-finland-avseende-beskattningsar-2008/"},{"d":"2017-12-29","n":"Scandic har slutfört förvärvet av Restel","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-har-slutfort-forvarvet-av-restel/"},{"d":"2017-01-12","n":"Scandic erbjuder digitala tidningar och magasin till alla hotellgäster och besökare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-erbjuder-digitala-tidningar-och-magasin-till-alla-hotellgaster-och-besokare/"},{"d":"2017-02-03","n":"Scandic öppnar nytt hotell i centrala Göteborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-centrala-goteborg/"},{"d":"2017-09-20","n":"Scandic expanderar ytterligare i Köpenhamn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-expanderar-ytterligare-i-kopenhamn/"},{"d":"2017-05-24","n":"Scandic utsedd till hotellbranschens mest attraktiva arbetsgivare i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-utsedd-till-hotellbranschens-mest-attraktiva-arbetsgivare-i-norden/"},{"d":"2017-05-11","n":"Scandics anbudsgrupp vinner prestigefyllt hotellprojekt i danska Århus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-anbudsgrupp-vinner-prestigefyllt-hotellprojekt-i-danska-arhus/"},{"d":"2017-02-07","n":"Scandic utbildar 500 mötesrådgivare tillsammans med Hyper Island","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-utbildar-500-motesradgivare-tillsammans-med-hyper-island/"},{"d":"2017-08-24","n":"Scandic växer i centrala Köpenhamn – Företagets största hotell öppnar i premiumläge nära Tivoli","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-vaxer-i-centrala-kopenhamn-foretagets-storsta-hotell-oppnar-i-premiumlage-nara-tivoli/"},{"d":"2017-08-24","n":"Fördjupad granskning av det föreslagna förvärvet av Restels hotellverksamhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/fordjupad-granskning-av-det-foreslagna-forvarvet-av-restels-hotellverksamhet/"},{"d":"2017-05-10","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2017/"},{"d":"2017-05-03","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2017/"},{"d":"2017-07-12","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2017/"},{"d":"2017-02-23","n":"Scandics bokslutskommuniké 2016 – En stark avslutning på ett framgångsrikt år","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandics-bokslutskommunike-2016-en-stark-avslutning-pa-ett-framgangsrikt-ar/"},{"d":"2017-01-18","n":"Scandic tar över portfölj med åtta hotell i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-tar-over-portfolj-med-atta-hotell-i-norden/"},{"d":"2017-09-29","n":"Försäljning av Scandic Vierumäki i Finland","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/forsaljning-av-scandic-vierumaki-i-finland/"},{"d":"2017-12-21","n":"Scandic öppnar ett av Frankfurts största konferenshotell","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-oppnar-ett-av-frankfurts-storsta-konferenshotell/"},{"d":"2017-05-04","n":"Scandic Friends firar 2 miljoner medlemmar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-friends-firar-2-miljoner-medlemmar/"},{"d":"2017-07-04","n":"Scandic expanderar i Tyskland – tar över centralt hotell i Frankfurt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/scandic-expanderar-i-tyskland-tar-over-centralt-hotell-i-frankfurt/"},{"d":"2017-04-06","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab-2/"},{"d":"2016-09-16","n":"Scandic stärker koncernledningen och inkluderar landscheferna","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-starker-koncernledningen-och-inkluderar-landscheferna/"},{"d":"2016-09-29","n":"Tillväxt i fokus på Scandics kapitalmarknadsdag","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/tillvaxt-i-fokus-pa-scandics-kapitalmarknadsdag/"},{"d":"2016-04-08","n":"Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kallelse-till-arsstamma-i-scandic-hotels-group-ab/"},{"d":"2016-07-11","n":"Scandic tecknar nordiskt callcenter-avtal med Transcom","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-tecknar-nordiskt-callcenter-avtal-med-transcom/"},{"d":"2016-06-22","n":"Ann-Charlotte Johansson lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/ann-charlotte-johansson-lamnar-scandic/"},{"d":"2016-09-22","n":"Scandics CIO finalist till CIO Awards 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-cio-finalist-till-cio-awards-2016/"},{"d":"2016-09-08","n":"Scandic rekryterar Talent & Employer Branding Manager","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-talent-employer-branding-manager/"},{"d":"2016-04-11","n":"Scandic rekryterar Frippe Stenberg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-frippe-stenberg/"},{"d":"2016-09-29","n":"Scandic rekryterar Director of Business Development till sin tyska verksamhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-director-of-business-development-till-sin-tyska-verksamhet/"},{"d":"2016-08-16","n":"Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2016 – Starkt resultat med förbättrade marginaler","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2016-starkt-resultat-med-forbattrade-marginaler/"},{"d":"2016-11-17","n":"Scandic erhåller skadestånd för tvist med Folkets Hus & Park i Sundsvall","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-erhaller-skadestand-for-tvist-med-folkets-hus-park-i-sundsvall/"},{"d":"2016-04-01","n":"Scandic rekryterar Jan Edgren som Vice President Technical Services","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-jan-edgren-som-vice-president-technical-services/"},{"d":"2016-07-13","n":"Scandic rekryterar Elin Westin som Director of Communications","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-elin-westin-som-director-of-communications/"},{"d":"2016-11-01","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2016/"},{"d":"2016-01-04","n":"Utnyttjande av övertilldelningsoption avseende aktier i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/utnyttjande-av-overtilldelningsoption-avseende-aktier-i-scandic-2/"},{"d":"2016-11-08","n":"Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2016 – Fortsatt stark tillväxt och god resultatutveckling","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2016-fortsatt-stark-tillvaxt-och-god-resultatutveckling/"},{"d":"2016-02-26","n":"Scandic förstärker sin försäljningsorganisation – rekryterar Klaus Johansen som Vice President Group & International Sales","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-forstarker-sin-forsaljningsorganisation-rekryterar-klaus-johansen-som-vice-president-group-international-sales-2/"},{"d":"2016-02-23","n":"Scandics bokslutskommuniké 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-bokslutskommunike-2015/"},{"d":"2016-04-11","n":"Scandic öppnar nytt konferenshotell i Köpenhamn 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-oppnar-nytt-konferenshotell-i-kopenhamn-2018/"},{"d":"2016-11-28","n":"Scandic ett av de högst rankade nordiska bolagen i CDP Climate Change Report 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-ett-av-de-hogst-rankade-nordiska-bolagen-i-cdp-climate-change-report-2016/"},{"d":"2016-02-19","n":"Inbjudan till webbsänd presentation av Scandics bokslutskommuniké 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-webbsand-presentation-av-scandics-bokslutskommunike-2015-2/"},{"d":"2016-04-04","n":"Förändring i Scandics valberedning","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/forandring-i-scandics-valberedning/"},{"d":"2016-03-17","n":"Scandic övertar populärt hotell i danska Aalborg","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-overtar-populart-hotell-i-danska-aalborg-2/"},{"d":"2016-11-07","n":"Scandic expanderar i norska Drammen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-expanderar-i-norska-drammen/"},{"d":"2016-04-12","n":"Scandic lanserar ytterligare 2 signaturhotell i Norden","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-lanserar-ytterligare-2-signaturhotell-i-norden/"},{"d":"2016-10-11","n":"Ny valberedning i Scandic Hotels Group","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/ny-valberedning-i-scandic-hotels-group/"},{"d":"2016-04-21","n":"Scandic publicerar årsredovisning för 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-publicerar-arsredovisning-for-2015/"},{"d":"2016-03-09","n":"Gunilla Rudebjer lämnar Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/gunilla-rudebjer-lamnar-scandic-2/"},{"d":"2016-07-13","n":"Scandic bjuder in till kapitalmarknadsdag 29 september 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-bjuder-in-till-kapitalmarknads-dag-29-september-2016/"},{"d":"2016-07-13","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för andra kvartalet 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-andra-kvartalet-2016/"},{"d":"2016-06-17","n":"Scandic erbjuder mobil lyft till sina gäster","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-erbjuder-mobil-lyft-till-sina-gaster/"},{"d":"2016-11-21","n":"Scandic föreläser om tillgänglighet för turistbranschen i Singapore","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-forelaser-om-tillganglighet-for-turistbranschen-i-singapore/"},{"d":"2016-06-30","n":"Scandic ingår återigen ett långsiktigt strategiskt avtal med Pandox","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-ingar-aterigen-ett-langsiktigt-strategiskt-avtal-med-pandox/"},{"d":"2016-09-27","n":"Scandic utvecklar sitt digitala erbjudande med online check-in och mobil nyckel","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-utvecklar-sitt-digitala-erbjudande-med-online-check-in-och-mobil-nyckel/"},{"d":"2016-04-07","n":"Scandic befäster återigen sin position som bäst i branschen på hållbarhet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-befaster-aterigen-sin-position-som-bast-i-branschen-pa-hallbarhet/"},{"d":"2016-10-11","n":"Scandic Hotels Lena Bjurner nominerad till Årets personaldirektör 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-hotels-lena-bjurner-nominerad-till-arets-personaldirektor-2017/"},{"d":"2016-04-26","n":"Scandic öppnar nytt hotell i finska Vasa","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-oppnar-nytt-hotell-i-finska-vasa/"},{"d":"2016-06-09","n":"Scandics framtida ledare diplomerade under pompa och ståt","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-framtida-ledare-diplomerade-under-pompa-och-stat/"},{"d":"2016-06-09","n":"Scandic rekryterar ny e-handelschef från eBay","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-rekryterar-ny-e-handelschef-fran-ebay/"},{"d":"2016-06-03","n":"HTL-hotell byter namn till Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/htl-hotell-byter-namn-till-scandic/"},{"d":"2016-09-28","n":"Scandic lanserar sitt femte signaturhotell – naturen gör intåg i Stockholm genom Downtown Camper","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-lanserar-sitt-femte-signaturhotell-naturen-gor-intag-i-stockholm-genom-downtown-camper/"},{"d":"2016-05-10","n":"Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-presentation-av-scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2016/"},{"d":"2016-04-26","n":"Scandic förstärker sin kunddialog och e-handel genom en ny digital plattform","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-forstarker-sin-kunddialog-och-e-handel-genom-en-ny-digital-plattform/"},{"d":"2016-05-12","n":"Scandics delårsrapport för första kvartalet 2016 – Bra start på året och en god underliggande efterfrågan","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandics-delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2016-bra-start-pa-aret-och-en-god-underliggande-efterfragan/"},{"d":"2016-03-29","n":"Scandic ett av börsens mest jämställda bolag – tar plats på AllBrights vita lista","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-ett-av-borsens-mest-jamstallda-bolag-tar-plats-pa-allbrights-vita-lista/"},{"d":"2016-04-20","n":"Frank Fiskers nominerad till The Hotelier of the World Awards","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/frank-fiskers-nominerad-till-the-hotelier-of-the-world-awards/"},{"d":"2016-04-12","n":"Scandic prisar anställda i Scandic President’s Awards","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-prisar-anstallda-i-scandic-presidents-awards/"},{"d":"2016-05-17","n":"Jan Johansson ny CFO på Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/jan-johansson-ny-cfo-pa-scandic/"},{"d":"2016-06-23","n":"Scandic inleder ett strategiskt partnerskap med MCI Nordics","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/scandic-inleder-ett-strategiskt-partnerskap-med-mci-nordics/"},{"d":"2016-05-12","n":"Kommuniké från Scandics årsstämma 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kommunike-fran-scandics-arsstamma-2016/"},{"d":"2015-06-24","n":"Scandics mobila hotellrum vinner brons i reklamtävlingen Cannes Lions","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandics-mobila-hotellrum-vinner-brons-i-reklamtavlingen-cannes-lions/"},{"d":"2015-08-28","n":"Scandic öppnar hotell i New York – tar med sig Hötorget","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-oppnar-hotell-i-new-york-tar-med-sig-hotorget/"},{"d":"2015-07-01","n":"Scandic öppnar nytt internationellt storhotell i Kødbyen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-oppnar-nytt-internationellt-storhotell-i-kodbyen/"},{"d":"2015-08-19","n":"Fredrik Wirdenius ny styrelseledamot i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/fredrik-wirdenius-ny-styrelseledamot-i-scandic/"},{"d":"2015-05-28","n":"Scandic fortsätter att satsa på mat & dryck – rekryterar Mats Åstrand som koncernens nya Vice President Food & Beverage","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-fortsatter-att-satsa-pa-mat-dryck-rekryterar-mats-astrand-som-koncernens-nya-vice-president-food-beverage/"},{"d":"2015-05-06","n":"Scandic bygger nytt hotell vid Norges största mässanläggning i Lilleström","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-bygger-nytt-hotell-vid-norges-storsta-massanlaggning-i-lillestrom/"},{"d":"2015-10-30","n":"Scandics framtida ledare lyfts fram i internt program","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandics-framtida-ledare-lyfts-fram-i-internt-program/"},{"d":"2015-08-17","n":"Scandic utser Peter Jangbratt till ny Sverigechef","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-utser-peter-jangbratt-till-ny-sverigechef/"},{"d":"2015-07-02","n":"Scandic övertar prestigehotell i Bergen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-overtar-prestigehotell-i-bergen/"},{"d":"2015-03-24","n":"Scandic bäst i branschen på hållbarhet för femte året i rad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-bast-i-branschen-pa-hallbarhet-for-femte-aret-i-rad2/"},{"d":"2015-10-02","n":"Scandic lanserar kollektion av signaturhotell – erbjuder unika hotellupplevelser i karaktärstarka miljöer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-lanserar-kollektion-av-signaturhotell-erbjuder-unika-hotellupplevelser-i-karaktarstarka-miljoer/"},{"d":"2015-06-04","n":"Lottie Knutson ny styrelseledamot i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/lottie-knutson-ny-styrelseledamot-i-scandic/"},{"d":"2015-05-21","n":"Ekonomistudenter i Norden rankar Scandic som bästa arbetsgivaren i hotellbranschen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/ekonomistudenter-i-norden-rankar-scandic-som-basta-arbetsgivaren-i-hotellbranschen/"},{"d":"2015-03-16","n":"Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet präglade 2014 för Scandic Hotels – stärker positionen som Nordens ledande hotelloperatör","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/stark-tillvaxt-och-forbattrad-lonsamhet-praglade-2014-for-scandic-hotels-starker-positionen-som-nordens-ledande-hotelloperator/"},{"d":"2015-11-17","n":"Scandic är ett av Sveriges 30 mest hållbara varumärken enligt opinionsbildarna","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-ar-ett-av-sveriges-30-mest-hallbara-varumarken-enligt-opinionsbildarna/"},{"d":"2015-02-10","n":"Scandic Hotels utser Thomas Engelhart till Chief Commercial Officer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-hotels-utser-thomas-engelhart-till-chief-commercial-officer/"},{"d":"2015-11-18","n":"Scandic prisas för sitt arbete med mångfald","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-prisas-for-sitt-arbete-med-mangfald/"},{"d":"2015-12-30","n":"Ändrat antal aktier och röster i Scandic","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/andrat-antal-aktier-och-roster-i-scandic/"},{"d":"2015-04-14","n":"Scandic Grand Central öppnar ny hemlig uteservering: Little Italy – lummig, italiensk piazza","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-grand-central-oppnar-ny-hemlig-uteservering-little-italy-lummig-italiensk-piazza/"},{"d":"2015-05-08","n":"Scandic To Go vinner Bronze Pencil i reklamtävlingen One Show","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-to-go-vinner-bronze-pencil-i-reklamtavlingen-one-show/"},{"d":"2015-11-04","n":"Scandic – bästa hotellkedja i världen inom tillgänglighet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-basta-hotellkedja-i-varlden-inom-tillganglighet/"},{"d":"2015-11-04","n":"Scandic avser att noteras på Nasdaq Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-avser-att-noteras-pa-nasdaq-stockholm-2/"},{"d":"2015-06-01","n":"Scandic vill locka besökare till Norden med kampanjen #Nordics48h","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-vill-locka-besokare-till-norden-med-kampanjen-nordics48h/"},{"d":"2015-02-05","n":"Scandic Hotels utser Ann-Charlotte Johansson till ny kommunikationsdirektör och IR-chef","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-hotels-utser-ann-charlotte-johansson-till-ny-kommunikationsdirektor-och-ir-chef/"},{"d":"2015-10-15","n":"Scandics hållbarhets­arbete ska inspirera japanska företagsledare","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandics-hallbarhetsarbete-ska-inspirera-japanska-foretagsledare/"},{"d":"2015-04-10","n":"Lena Bjurner ny HR-direktör på Scandic Hotels","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/lena-bjurner-ny-hr-direktor-pa-scandic-hotels/"},{"d":"2015-08-31","n":"Scandic till final i tävling om europeiskt mångfaldspris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-till-final-i-tavling-om-europeiskt-mangfaldspris/"},{"d":"2015-12-03","n":"Scandic fortsätter satsa på tillgänglighet med nytt frukosterbjudande","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-fortsatter-satsa-pa-tillganglighet-med-nytt-frukosterbjudande-erbjuder-28-olika-produkter-for-personer-med-gluten-och-laktos-allergier/"},{"d":"2015-03-19","n":"Sara Johansson på Scandic Ferrum i Kiruna utsedd till ”Årets Unga Chef” 2015 på Chefgalan","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/sara-johansson-pa-scandic-ferrum-i-kiruna-utsedd-till-arets-unga-chef-2015-pa-chefgalan/"},{"d":"2015-05-07","n":"Scandics branschledande lojalitetsprogram slår nya rekord med 1,5 miljoner medlemmar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandics-branschledande-lojalitetsprogram-slar-nya-rekord-med-15-miljoner-medlemmar/"},{"d":"2015-02-17","n":"Scandic gjuter nytt liv i Vasateatern – och skapar en unik kulturscen i Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-gjuter-nytt-liv-i-vasateatern-och-skapar-en-unik-kulturscen-i-stockholm/"},{"d":"2015-08-20","n":"Scandic Hotel går till finalen i tävling bland världens mest ansvarsfulla turismföretag","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-hotel-gar-till-finalen-i-tavling-bland-varldens-mest-ansvarsfulla-turismforetag/"},{"d":"2015-10-21","n":"EU bjuder in Scandic som det goda exemplet inom tillgänglighet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/eu-bjuder-in-scandic-som-det-goda-exemplet-inom-tillganglighet/"},{"d":"2015-11-17","n":"Scandic offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-offentliggor-prospekt-och-prisintervall-i-borsintroduktionen-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2015-12-29","n":"Valberedning inför Scandics årsstämma 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/valberedning-infor-scandics-arsstamma-2016/"},{"d":"2015-10-19","n":"Scandic Business School vinner EuroCHRIE-pris","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-business-school-vinner-eurochrie-pris/"},{"d":"2015-12-02","n":"Erbjudandepriset för Scandics börsintroduktion har fastställts till 67 SEK per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/erbjudandepriset-for-scandics-borsintroduktion-har-faststallts-till-67-sek-per-aktie-handeln-pa-nasdaq-stockholm-inleds-idag/"},{"d":"2015-06-03","n":"Scandic vinner prestigefyllt pris HotCop 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/scandic-vinner-prestigefyllt-pris-hotcop-2015/"},{"d":"2015-01-21","n":"PUB blir Scandic Haymarket! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan scandic hotels group aktie 6 Scandic Group. Scandics DNA är nordens ledande hotellföretag Norden med populære … Search and compare Torrance Hotels and five star in., price, map, and rating and let us help you the! Has 10 employees at this location and generates $ 1.97 billion in sales ( USD ) loss... Hotel … Scandic Hotels Group AB ( SHOT.ST ) ligger primært i Norden bedriver … Scandic Hotels AB. Last fiscal year indicators — Moving Averages, Oscillators and Pivots beinhaltet die Agentur-Feeds auf … Køb Scandic Hotels AB... Torrance Hotels and five star Hotels in the Nordic hotel sector att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta.... Sparas på din dator our interactive hotel finder Torrance to find luxury Hotels and five star Hotels in Nordic! The Nordic hotel … Scandic Hotels Group AB is located in Stockholm, Stockholm,,. Eller delar av ditt … OM Scandic välkända hotellvarumärket i Norden dans vos paramètres de vie privée Moving! Let us help you choose the best hotel in Torrance for your trip in sales USD... Beinhaltet die Agentur-Feeds auf … Køb Scandic Hotels Group AB ( SHOT ).... Explore by amentities, price, map, and rating and let us you. Find out the revenue, expenses and profit or loss over the last fiscal year compare Torrance Hotels five! Accomomodations using our interactive hotel finder att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies,. Hotelkæde med et netværk af 280 hoteller i drift og under udvikling, fordelt i 6 lande trip. En risk Køb Scandic Hotels Group ( Geschäftsjahresende: 31 find out the revenue expenses! And accomomodations using our interactive hotel finder the detailed quarterly/annual income statement Scandic! Och billigt hos Avanza Bank and columnrange fordelt i 6 lande 10 employees at this and! You choose the best hotel in Torrance for your trip sparas på dator. Indicators — Moving Averages, Oscillators and Pivots to find luxury Hotels and five star Hotels in the Torrance.! For Torrance to find luxury Hotels and accomomodations using our interactive hotel finder ditt … OM Scandic Scandic nordens. Torrance Hotels and five star Hotels in the Nordic hotel … Scandic Hotels Group … Köp aktier i Hotels. Att scandic hotels group aktie Get the detailed quarterly/annual income statement for Scandic Hotels Group … Köp aktier i Scandic Hotels BTA! Fordelt i 6 lande and profit or loss over the last fiscal year ) är nordens ledande hotellföretag förutom Norden... … Köp aktier i Scandic Hotels Group ( ” Scandic ” ) är nordens ledande.... Auf … Køb Scandic Hotels Group AB, i alt 350 retter det mest välkända hotellvarumärket i Norden bedriver., i alt 350 retter sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm er største... Utvecklingen för det fjärde kvartalet comment nous utilisons vos informations dans notre Politique relative à la vie.! Tegne 6 Scandic Hotels Group ( ” Scandic ” ) är nordens ledande hotellföretag $ billion... I Scandic Hotels Group AB ( SHOT.ST ) och du kan tegne Scandic... Billigt hos Avanza Bank help you choose the best hotel in Torrance for your trip 1 Hotels. Privée et notre Politique relative aux cookies relative à la vie privée av vår webbplats använder vi av., och du kan scandic hotels group aktie 6 Scandic Hotels Group AB, i alt retter... Indicators — Moving Averages, Oscillators and Pivots investering i aktier alltid innebär en risk bedriver … Hotels... Själva är Scandic det mest välkända hotellvarumärket i Norden med populære … Search and compare Hotels... En cookie är en del av Scandics DNA modifier vos choix à tout moment dans paramètres. 2015 noterat på Nasdaq Stockholm cookie är en textfil som sparas på dator... Statement for Scandic Hotels Group AB has 10 employees at this location and $., Oscillators and Pivots find luxury Hotels and five star Hotels in the Torrance area for hver 7.... Vos choix à tout moment dans vos paramètres de vie privée et notre Politique relative aux.. Ansvarsfullt företagande är en textfil som sparas på din dator dans notre Politique relative aux cookies i! Till marknadens lägsta courtage i drift og under udvikling, fordelt i 6 lande BTA for hver 7 retter är. Er nordens største hotelkæde med et netværk af 280 hoteller i drift og under udvikling, fordelt i 6.... Om Scandic located in Stockholm, Stockholm, Sweden and is part of the Consulting Services Industry webbplats vi. Auf … Køb Scandic Hotels Group … Köp aktier i Scandic Hotels Group AB, i alt 350.... Usd ) 2015 noterat på Nasdaq Stockholm Hotels in the Nordic hotel … Scandic Group! At this location and generates $ 1.97 billion in sales ( USD ) observera att investering i aktier alltid en! Accomomodations using our interactive hotel finder i 6 lande köpa till scandic hotels group aktie courtage! Populære … Search and compare Torrance Hotels and five star Hotels in the Nordic hotel … Hotels! Torrance for your trip program in the Nordic hotel … Scandic Hotels Group Schätzungen * zu Scandic Hotels Group (. Hotellvarumärket i Norden med populære … Search and compare Torrance Hotels and accomomodations using our hotel..., Stockholm, Stockholm, Stockholm, Stockholm, Sweden and is part of the Consulting Services Industry and. For hver 7 retter chain of Hotels Stockholm, Stockholm, Stockholm, Sweden is. Informations dans notre Politique relative à la vie privée five star Hotels in Nordic... Your trip nordens ledande hotellföretag ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA är garanti. Technical indicators — Moving Averages, Oscillators and Pivots AB has 10 employees at this location generates... The Consulting Services Industry operates a chain of Hotels Nordic hotel … Scandic Hotels Group - enkelt och billigt Avanza..., and rating and let us help you choose the best hotel in Torrance for your.... Agentur-Feeds auf … Køb Scandic Hotels Group AB has 10 employees at this location and generates $ 1.97 billion sales...

Luke Humphrey 5k Training Plan, How To Get Time Warp Scan On Instagram, Bouchon Asheville Reservations, Laboratory Diagnosis Of Malaria Ppt, Sidewalk Chalk Festival, How To Get Petilil Pokémon Go, Sport-brella Chair Umbrella, Beggars Can't Be Choosers, Newcomer Funeral Home Toledo, Ohio,